Taking too long? Close loading screen.

Do pobrania dla nauczycieli

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

Oferta Poradni

OFERTA do pobrania w wersji (.docx lub .pdf) PODZIELONA ZOSTAŁA NA:

  • OFERTY DLA NAUCZYCIELI
  • OFERTY DLA RODZICÓW I UCZNIÓW/DZIECI

ZASADY REALIZACJI OFERTY

Realizacja tematów możliwa jest wyłącznie na wymienionym w ofercie terenie działania. W przypadku części tematów możliwe są odrębne ustalenia (realizator tematu, miejsce realizacji, realizacja online).

Należy złożyć pisemne zapotrzebowanie na realizację działania z oferty tematycznej (za wyjątkiem zajęć realizowanych na terenie PPP w Luboniu i filiach):

Karta Zgłoszenia

Po otrzymaniu Karty Zgłoszenia, pracownik odpowiedzialny za realizację danego działania z oferty skontaktuje się z pedagogiem/psychologiem (ewentualnie osobą wskazaną w zgłoszeniu do kontaktu) w szkole/placówce w celu określenia warunków jego realizacji).

Istnieje możliwość realizacji prelekcji, warsztatów spoza oferty (w odpowiedzi na pisemne zapotrzebowanie placówki) – po wcześniejszym określeniu tematu i uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia.


Facebook
Skip to content