Taking too long? Close loading screen.

Do pobrania dla nauczycieli

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

Luboń

Godziny pracy sekretariatu

SEKRETARIAT:

Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych na diagnozy w PPP w Luboniu odbywa się od poniedziałku do czwartku.

Izabela Wierkiewicz – specjalista ds. administracji

Anna Siemiątkowska – referent ds. administracyjnych

Odbiór dokumentów poza wyznaczonymi godzinami możliwy jest jedynie po
UPRZEDNIM TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU.

DNIA TYGODNIAGODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK7.30-15.30
WTOREK7.30-15.30
ŚRODA7.30-15.30
CZWARTEK7.30-15.30
PIĄTEK7.30-15.30

KSIĘGOWOŚĆ:

Filip Niewiedział – główny księgowy

Monika Paczkowska – specjalista ds. kadr i płac

od poniedziałku do piątku: 7.00 – 15.00


Godziny pracy

Grafik pracy pracowników pedagogicznych od września 2022 r.

PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
08.00-19.0008.00-18.0008.00-18.0008.00-18.0008.00-17.00

Godziny dla Rodziców w PPP w Luboniu

dyrektor Anna Kurelska przyjmuje w środy po wcześniejszej rejestracji telefonicznej:

tel. 516 374 123


Rejon działania

Rejon Działania PPP w Luboniu: miasto Luboń, część gminy Dopiewo: Skórzewo, Dopiewo, Dopiewiec, Konarzewo, Zakrzewo, Palędzie, Dąbrowa, Dąbrówka

PLACÓWKI EDUKACYJNE:

Przedszkola 

http://lubon.pl/artykul/47/47/przedszkola

Szkoły podstawowe i liceum 

http://lubon.pl/artykul/47/1743/szkoly-podstawowe-i-liceum


Kadra

Anna Kurelska – Dyrektor Poradni, pedagog i psychoprofilaktyk, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła UAM Wydział Studiów Edukacyjnych w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz Studia Podyplomowe w zakresie psychoprofilaktyki na UMCS w Lublinie. Uczestniczyła w szeregu kursów specjalistycznych dotyczących pracy z dzieckiem i rodziną. Swoją ofertę kierowała w szczególności do nauczycieli, prowadząc i organizując liczne spotkania i szkolenia. Przez lata prowadziła otwartą grupę spotkaniową dla rodziców. Konsultowała i oceniała dla chętnych szkół szkolne programy profilaktyki. Obecnie skupia się na indywidualnej pracy z dzieckiem i rodzicem. Posiada Certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.

Iwona Rutkowska–Błachowiak – psycholog, logopeda, tyflopedagog, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Psychologię na UAM w Poznaniu, Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz Studia Podyplomowe w zakresie Tyflopedagogiki w Wyższej Szkole Uni-Terra w Poznaniu. Posiada uprawnienia do prowadzenia przesiewowych komputerowych badań wzroku i słuchu. Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych dzieci i młodzieży oraz diagnozą funkcjonalną dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Posiada doświadczenie w diagnozie i terapii małego dziecka. Prowadzi terapię logopedyczną. Pracuje z dziećmi dyslektycznymi.

Beata Szymoniak – pedagog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki. Posiada kwalifikacje do diagnozy i terapii z zakresu Integracji Sensorycznej. Uczestniczyła w wielu kursach specjalistycznych, szczególnie z zakresu dysleksji rozwojowej oraz trudności w nauce matematyki. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną, prowadzi terapię dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz zajęcia rewalidacyjne.

Magdalena Jankowska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta. Ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu, 4-letnie Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Łodzi, kurs podstawowy terapii systemowej oraz liczne szkolenia specjalistyczne (dotyczące m.in.: pracy z traumą, terapii zaburzeń psychosomatycznych, terapii zaburzeń nastroju, terapii następstw stresu, terapii zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, terapii dzieci i młodzieży w ujęciu systemowym i skoncentrowanym na rozwiązaniu). Pracuje z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi konsultacje, terapię indywidualną, terapię rodzin, spotkania psychoedukacyjne oraz warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży. W swojej pracy wykorzystuje założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, terapii systemowej i terapii poznawczo-behawioralnej.

Justyna Królak – pedagog specjalny, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej (SI), neurologopeda. Absolwentka pedagogiki na UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii procesów integracji sensorycznej (SI), logopedii, neurologopedii, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym. Uczestniczyła w licznych szkoleniach specjalistycznych związanych z diagnozą i terapią dziecka (m.in. na temat niewyhamowanych odruchów pierwotnych INPP, terapii ręki, stymulacji autonomicznego układu nerwowego w terapii logopedycznej). Jest licencjonowanym diagnostą i terapeutą integracji bilateralnej (BI – program indywidualny). Prowadzi konsultacje, diagnozę i terapię dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Justyna Fabisiak– psycholog. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim o specjalności psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju. Pracuje głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W swojej pracy opiera się na założeniach terapii systemowej, poznawczo-behawioralnej oraz Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Eliza Kur – psycholog, psychoterapeuta, surdopedagog. Ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna i psychologia edukacji. Obecnie kształci się w ramach Szkoły Psychoterapii w nurcie Analizy Transakcyjnej. Pracuje z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą i dorosłymi. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne dotyczące: pracy z traumą, zdrowia psychicznego małych dzieci, samookaleczeń, terapii zaburzeń psychicznych. Prowadzi konsultacje, terapię indywidualną oraz grupową dzieci i młodzieży doświadczającej trudności emocjonalnych i społecznych, spotkania psychoedukacyjne oraz warsztaty. Stosuje elementy Pozytywnej Dyscypliny, Dialogu Motywującego oraz Porozumienia Bez Przemocy.

Marta Szyszka – psycholog. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalność: psychologia kliniczna i psychologia edukacji. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego. Pracuje z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi konsultacje, warsztaty oraz spotkania wsparciowe – indywidualne i grupowe. Doświadczenie zdobywała pracując w szkole podstawowej oraz w świetlicy socjoterapeutycznej i w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu.

Maria Urbańska-Bąk – psycholog/psychoterapeuta

Facebook
Skip to content