Taking too long? Close loading screen.

Do pobrania dla nauczycieli

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

Buk

Filia w Buku specjalizuje się w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wykonywane jest w związku
z tym badanie m. in. testem ADOS-2. Zgłoszenia przyjmowane są z rejonu działania innych Filii, po wcześniejszych badaniach podstawowych (np. psychologicznych, czy logopedycznych).

Poniżej znajdą Państwo procedury, zgodnie z którymi przeprowadzamy badania w kierunku spektrum autyzmu oraz wydajemy orzeczenia:

Godziny pracy sekretariatu:

SEKRETARIAT:

Elżbieta Piosik – starszy referent ds. administracji

DNIA TYGODNIA GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK 8.00-14.00
WTOREK 8.00-14.00
ŚRODA 10.00-16.00
CZWARTEK 8.00-14.00
PIĄTEK 8.00-14.00

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 08.00 – 14.00 8.00 – 14.00

Rejon działania:

Rejon działania: miasto i gmina Buk, część gminy Dopiewo: Więckowice

PLACÓWKI EDUKACYJNE

gmina Buk https://buk.gmina.pl/strefa-mieszkanca/informator/placowki-oswiatowe/  

gmina Dopiewo https://www.dopiewo.pl/wykaz-placowek-publicznychhttps://www.dopiewo.pl/wykaz-placowek-niepublicznych

Kadra

Aleksandra Kowalczyk – kierownik filii, psycholog, logopeda. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Logopedii oraz Akademii Trenera. Posiada doświadczenie w diagnozie i terapii małego dziecka. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. W kręgu jej zainteresowań jest psychologia rozwoju dziecka.

Anna Konik-Świec – pedagog specjalny, neurologopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej (SI). Specjalizuje się w terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, autyzmem, afazją. Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców.

Katarzyna Golczak – pedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, nauczyciel mianowany. Ukończyła pedagogikę o specjalności edukacja elementarna i terapia pedagogiczna na Uniwesytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowe studia w zakresie: wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, a także III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”. Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole. 

Agnieszka Klement-Wyleżyńska – psycholog, oligofrenopedagog, absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu oraz podyplomowych studiów Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób w spektrum autyzmu. Obecnie szkoli się w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Jej doświadczenie zawodowe dotyczy szkół, przedszkoli, a także diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.  

Kontakt

PPP w Luboniu Filia w Buku
ul. Szarych Szeregów 8 (budynek szkoły), 64-320 Buk  
tel. + 48 61 814 02 41, e-mail: buk@ppplubon.pl

Facebook
Skip to content