Taking too long? Close loading screen.

Do pobrania dla nauczycieli

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

RODO

Klauzula informacyjna

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu, zwana dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor danych osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i mają Państwo prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl.
  2. Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane są w celu udziału w zajęciach, terapiach oraz badaniach organizowanych przez Placówkę. W przypadku wystąpienia o opinie lub orzeczenia dane będą przetwarzane w celu diagnozy i wydania opinii lub orzeczenia.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt przez okres 25 lat w przypadku teczek klientów, którym zostało wydane orzeczenie lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i 10 lat w innych przypadkach.
  4. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości przeprowadzenia badań lub zajęć.
  8. Dane Państwa dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
Facebook
Skip to content