Taking too long? Close loading screen.

Do pobrania dla nauczycieli

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

Standardy Ochrony Małoletnich

Przedstawiamy Państwu Standardy Ochrony Małoletnich – Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Procedura określa szczególne środki ochrony małoletnich, których stosowanie służyć ma zapewnieniu ochrony dobra i słusznych interesów dzieci w związku z funkcjonowaniem placówki i jej personelu. Wobec dzieci niedopuszczalne jest stosowanie przemocy w jakiejkolwiek formie.

Facebook
Skip to content