Taking too long? Close loading screen.

Do pobrania dla nauczycieli

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

Porady dla rodziców


Dziecko z Zespołem Aspergera – kilka wskazówek dla rodziców


Specyficzne trudności w uczeniu się – podstawy prawne, kiedy można ubiegać się o opinię


Zindywidualizowana Ścieżka Kształcenia – podstawy prawne, procedura wydawania opinii

Facebook
Skip to content