Taking too long? Close loading screen.

Do pobrania dla nauczycieli

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

Procedury Covid-19

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Obowiązujące na terenie
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Luboniu

 1. Na terenie Poradni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
 2. Do Poradni przychodzi wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę.
 3. Dzieci do Poradni przyprowadzane/odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe. Prosimy, aby na wizytę w Poradni dziecko przychodziło z jednym rodzicem/opiekunem.
 4. Przy wejściu do Poradni umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk. Każda osoba wchodząca na teren Poradni zobowiązana jest do odkażenia dłoni (dotyczy to również osób, które mają rękawiczki).
 5. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko o ściśle określonej godzinie (nie wcześniej).
 6. Po wejściu do Poradni rodzic/opiekun wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia dziecka i rodzica/opiekuna, które przekazuje diagnoście.
 7. Przed badaniem wykonywany jest pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
 8. Rodzic/opiekun opuszcza teren Poradni na czas badań i odbiera dziecko o wyznaczonej godzinie.

Szanowny Rodzicu:

 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w jednorazową, najlepiej chirurgiczną maseczkę zasłaniającą usta i nos.
 • Przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie przychodź z dzieckiem do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Zaopatrz dziecko w piórnik.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
Facebook
Skip to content