Taking too long? Close loading screen.

Do pobrania dla nauczycieli

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

Dla dyrektorów

Wniosek w kwestii specyficznych trudności w uczeniu się

Wniosek Dyrektora o indywidualny tok lub program

Informacja w sprawie kontynuacji Zindywidualizowanych Ścieżek Kształcenia (ZŚK)

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przypominamy, iż do wydania kolejnej ścieżki na nowy rok szkolny (dla ucznia, który miał wydaną ZŚK
w poprzednim roku) niezbędna jest ewaluacja dotychczasowej pracy podjętej w ramach tej formy,
w szczególności pokazanie postępów dziecka (co dała ścieżka, co udało się wypracować). Należy również zaplanować obserwację dziecka przez pracownika Poradni i spotkanie podsumowujące pracownika Poradni z nauczycielami uczącymi danego ucznia.

Z racji, iż ZŚK jest jedyną opinią, która może obowiązywać maksymalnie do końca danego roku szkolnego, często rodzice zgłaszają się do Poradni w czasie wakacji (kiedy nie jesteśmy w stanie zorganizować spotkania z nauczycielami i obserwacji na terenie szkoły lub przypomnieć Państwu o konieczności ewaluacji poprzedniej ścieżki) lub na początku nowego roku szkolnego, kiedy czas potrzebny na tę pracochłonną procedurę opóźnia uruchomienie zajęć w ramach kolejnej ścieżki w szkole.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą. Jeśli Państwo macie w szkole ucznia, który miał wydaną ZŚK i widzicie potrzebę kontynuacji ZŚK w nowym roku szkolnym, prosimy by już w czerwcu:

  • dokonać pisemnej ewaluacji dotychczasowej pracy z uczniem (wg załączonego druku – druk wypełnia każdy nauczyciel i specjalista prowadzący z dzieckiem zajęcia indywidualne). Zwracamy uwagę, że w druku jest miejsce na potwierdzenie przez dyrektora szkoły potrzeby kontynuacji tej formy pomocy dla ucznia z danego przedmiotu. Pisemną ewaluację prosimy przesłać do nas wraz ze zgłoszeniem dziecka do obserwacji (druk w  zakładce: oferta) i bezpośrednim kontaktem do osoby,
    z którą należy się umawiać w szkole;
  • przypomnieć rodzicom o zgłoszeniu się do Poradni.

W razie wątpliwości co do procedury ZŚK zapraszamy do kontaktu telefonicznego  (tel: 61 858 1979.)

Facebook
Skip to content